layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer
Välkommen till Nationaldemokraterna. Vi är ett politiskt parti som arbetar för det svenska folkets frihet, oberoende och välstånd.

Nationaldemokraterna lägger ned sin verksamhet

Det är med ett stort vemod jag måste meddela att partiet Nationaldemokraterna (ND) nu läggs vilande. Det innebär att all verksamhet läggs ned och att vi inte kommer att kandidera i valet.

Vad vill Nationaldemokraterna?

I en tid av normlöshet och samhällssplittring och ett stundande val är det naturligtvis viktigt att alla får insikt om vad de olika partierna vill åstadkomma, och vad man vill göra med framtiden. Detta är Nationaldemokraternas svar till alla som funderar.

När en dom går på tvärs mot det allmänna rättsmedvetandet

Att skapa en rättsstat som dömer efter lagens bokstav och där domarna alltid speglar folkets uppfattning eller det allmänna rättsmedvetandet torde vara ett svåruppnåeligt ideal. Det som nu utspelat sig i hovrätten måste dock beskrivas som detta ideals raka motsats.

USA förbereder nu ett storskaligt angrepp mot den fria syriska nationen helt utan godkännande från FN säkerhetsråd. Om USA genomför detta är det helt i strid med internationell rätt och kan liknas vid just ett terrordåd. Ett dåd som innebär att tusentals dödas på kort tid, och tiotusentals i efterdyningarna.

" href="Artiklar/2013/september/ett-nytt-terrordad-under-uppsegling">Ett nytt terrordåd under uppsegling
Avvänd din röst i kyrkovalet
Cederström: "Svenska folket är lurade och förda bakom ljuset!"
En glädjens dag i Södertälje
Nytryckta plakat inför nationaldagsfirandet
Marc Abramsson medverkade i Russian Today
Vi har i den invandrartäta förorten Husby utanför Stockholm de två senaste nätterna sett skadegörelse, upplopp samt kastande av gatsten och brandbomber mot polis och brandkår. Det här, som vore helt otänkbart i Sverige för bara något decennium sedan, är numera vardag. 

" href="Artiklar/2013/maj/nationaldemokraterna-om-husbykravallerna">Nationaldemokraterna om Husbykravallerna
Nytt flygblad inför partiets 6 juni-firande!

Visa fler artiklar »

Annonser & Kampanjer

Partibutiken.nu Sverigebutiken Nationell Idag Gruppvåldtäkter Brännpunkt Skogås Hotet mot yttrandefriheten Islam i Sverige Yttrandefriheten som försvann Invandrarna, våldtäkterna och sanningen